افزونه جلالی را نصب کنید.

آرشیو روزانه : سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲

16آبان
بندر خمیر محل مناسبی برای تمرینات تیم ملی تنیس روی میز کشور است
رییس فدراسیون تنیس روی میزجمهوری اسلامی ایران:

بندر خمیر محل مناسبی برای تمرینات تیم ملی تنیس روی میز کشور است

رییس فدراسیون تنیس روی میزجمهوری اسلامی ایران گفت: بندر خمیر می تواند محل مناسبی برای تمرینات تیم ملی تنیس روی میز کشور باشد.

برچسبها