تاریخ : پنج شنبه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۱

آموزش و پرورش

11ژوئن
هیچ مدرسه ای حق گرفتن هزینه فعالیت های فوق برنامه را ندارد
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان:

هیچ مدرسه ای حق گرفتن هزینه فعالیت های فوق برنامه را ندارد

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان گفت: تا مشخص شدن وضعیت شهریه مدارس غیر دولتی و چگونگی روند فعالیت های آموزشی در سال تحصیلی آینده، دریافت هزینه ای بابت فعالیت های فوق برنامه ممنوع است.