تاریخ : دوشنبه, ۱۰ بهمن , ۱۴۰۱

اداره كل بنادر و دريانوردي هرمزگان

16ژوئن
روند اجرای پروژه های عمرانی بندر ابوموسی در سال جهش تولید
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان تشریح کرد:

روند اجرای پروژه های عمرانی بندر ابوموسی در سال جهش تولید

مدير كل بنادر و دريانوردي هرمزگان پروژهاي عمراني در حال اجراي بندر ابوموسي را در حوزه هاي سه گانه دريايي، بندري و اداري مورد ارزيابي قرارداد و تسريع در روند اجرايي پروژه هاي عمراني اين جزيره را براساس طرح جامع تدوین شده اولويت كاري سال جهش توليد قلمداد كرد.