افزونه جلالی را نصب کنید.

آرشیو روزانه : سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۳

15خرداد
آموزش؛ تقویت حوزه ماموریتی میراث فرهنگی هرمزگان است

آموزش؛ تقویت حوزه ماموریتی میراث فرهنگی هرمزگان است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: آموزش؛ تقویت حوزه ماموریتی میراث فرهنگی هرمزگان است.

15خرداد
رشته‌های هتلداری و گردشگری در دانشگاه علمی کاربردی هرمزگان راه‌اندازی می‌شود

رشته‌های هتلداری و گردشگری در دانشگاه علمی کاربردی هرمزگان راه‌اندازی می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: رشته‌های هتلداری و گردشگری در دانشگاه علمی کاربردی هرمزگان راه‌اندازی می‌شود.

برچسبها