افزونه جلالی را نصب کنید.

آرامستان

26اردیبهشت
پیشرفت ۷٠ درصدی پروژه همسطح سازی قطعه ۲۷ آرامستان بندرعباس

پیشرفت ۷٠ درصدی پروژه همسطح سازی قطعه ۲۷ آرامستان بندرعباس

رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس از پیشرفت ۷٠ درصدی پروژه همسطح سازی قطعه ۲۷ بهشت زهرا (س) خبر داد.

28اسفند
تجلیل از ۷۶ پرسنل آرامستان بندرعباس

تجلیل از ۷۶ پرسنل آرامستان بندرعباس

رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس از تجلیل ۷۶ پرسنل مجموعه آرامستان در واحدهای مختلف خبر داد.

20اسفند
مکان های تاریک آرامستان روشن شد

مکان های تاریک آرامستان روشن شد

رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس از نصب و راه اندازی شش برج در مکان های تاریک آرامستان خبر داد.

17بهمن
ایجاد بیش از ۹۵ تابلو شمارش قطعات در آرامستان بندرعباس

ایجاد بیش از ۹۵ تابلو شمارش قطعات در آرامستان بندرعباس

رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس از نصب بیش از ۹۵ تابلو شمارش قطعات در بهشت زهرا(س) خبر داد.

25مهر
پیشرفت ۳٠ درصدی تکمیل بازارچه سنگ تراشی در آرامستان بندرعباس

پیشرفت ۳٠ درصدی تکمیل بازارچه سنگ تراشی در آرامستان بندرعباس

رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس از پیشرفت ۳٠ درصدی تکمیل بازارچه سنگ تراشی و تکمیل دومین مغازه سنگ تراشی در بلوار خروجی بهشت زهرا(س) خبر داد.

06مهر
یک هرمزگانی عضو هیئت مدیره آرامستان‌های کشور شد

یک هرمزگانی عضو هیئت مدیره آرامستان‌های کشور شد

امید کاردانی رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس، عضو هیئت مدیره آرامستان های کشور انتخاب شد.

برچسبها