افزونه جلالی را نصب کنید.

آرشیو روزانه : سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

04اردیبهشت
هم اندیشی و‌ بررسی ایده ها ،ارائه پیشنهادات و‌برنامه ریزی در خصوص شهر دوستدار کودک

هم اندیشی و‌ بررسی ایده ها ،ارائه پیشنهادات و‌برنامه ریزی در خصوص شهر دوستدار کودک

طی نشستی در محل فرهنگسرای برکه گرد ایده ها ،پیشنهادات و‌برنامه ریزی در خصوص شهر دوستدار کودک در سال جدید انجام شد و همچنین مشکلات پیش رو بررسی و در جهت حل آن تصمیماتی گرفته شد.

برچسبها