افزونه جلالی را نصب کنید.

آرشیو روزانه : جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

14اردیبهشت
بررسی ۸ پرونده در کمیته فنی نظارت بر راهنمایان گردشگری هرمزگان

بررسی ۸ پرونده در کمیته فنی نظارت بر راهنمایان گردشگری هرمزگان

کمیته فنی نظارت بر راهنمایان گردشگری هرمزگان با هدف صدور کارت راهنمای گردشگری تشکیل شد.

برچسبها