افزونه جلالی را نصب کنید.

آرشیو روزانه : پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

06اردیبهشت
ترسیم افق پیشرفت شهرداری برای مردم بندرعباس
توسط شهردار بندرعباس انجام شد:

ترسیم افق پیشرفت شهرداری برای مردم بندرعباس

شهردار بندرعباس در آغاز سال نو جهت آگاهی شهروندان از اقدامات شهرداری در سال گذشته به ارائه گزارش کاملی در این خصوص پرداخت.

برچسبها