افزونه جلالی را نصب کنید.

آرشیو روزانه : شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

22اردیبهشت
نقش کتابداران در بالا بردن سرانه مطالعه قابل تحسین است
فرماندار ابوموسی در جلسه انجمن شهرستان؛

نقش کتابداران در بالا بردن سرانه مطالعه قابل تحسین است

فرماندار ابوموسی در جلسه انجمن شهرستان گفت: نقش کتابداران در بالا بردن سرانه مطالعه قابل تحسین است.

برچسبها